Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstené pri Hornáde